Företaget - Miljö - BLACK+DECKER™ Miljö
 

Företaget

 
 


VÅR MILJÖPOLICY

BLACK+DECKER™ respekterar behovet av balans mellan industri och miljö, för att kunna bevara en bra och sund miljö. Vi designar, producerar och distribuerar produkter och service på ett sådant sätt att vi skyddar miljön, samtidigt som vi erbjuder våra medarbetare en ren och säker arbetsmiljö.

Vi har som policy, att inom vår verksamhet, minimera den påverkan vi kan ha på miljön. Detta genom prioriteringar när det gäller miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder i vår verksamhet, analys och beaktande av miljöeffekter vid nyutveckling av produkter, processer och tillverkningsmetoder. Vi ålägger våra verksamheter över hela världen att utforma lokala strategier i linje med detta genom utveckling och implementering av program för miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder som skall reglera

  • Att verksamheten drivs enligt de lagar och förordningar som finns.
  • Att produkter och förpackningar utformas med hänsyn till miljön med tanke på de råvaror som används, tillverkningsmetoder, energibehov, kundernas användning och skrotning av produkterna
  • Att minska påverkan på miljön genom förbättringar i tillverkningsprocesser, minskad energiförbrukning, förhindra föroreningar, fonder för akutsituationer samt bra renhållning och underhåll.
  • Att det är en säker och hälsosam arbetsplats där eventuella risker kan identifieras och kontrolleras. Alla anställda utbildas och uppmuntras för att bidra till en bra miljö på arbetsplatsen.
  • Att det sker ständig översyn och förbättring av miljö-, hälsa- och säkerhetsstandarder.
  • Att vi har ett aktivt samarbete med myndigheter, industrin, kunder, leverantörer och andra relevanta parter med avsikt att identifiera miljöaspekter på vår verksamhet.

Vi förväntar oss att våra verksamheter, över hela världen, följer dessa principer och vi garanterar att BLACK+DECKER™ kommer att göra allt som står i vår makt för att bevara den miljö vi alla lever i.