Sekretessvillkor - BLACK+DECKER™ Sekretessvillkor
 

BLACK & DECKERS SÄKERHETSPOLICY FÖR INTERNET

 

Välkommen till blackanddecker.se som drivs av Black & Decker Europe (registreringsnummer 00291547) och Black & Decker (registreringsnummer 01842628), vars registrerade kontor finns på adressen 210 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3YD, Storbritannien. Ditt användande av blackandedecker.se styrs av följande villkor. Läs igenom dem noggrant. Black & Decker Europe, Black & Decker (båda hädanefter kallade “Black & Decker”), deras moderbolag, dotterbolag och andra företag inom gruppen tillhandahåller blackanddecker.se och de tjänster som är anslutna till Black & Deckers relaterade europe-blackandecker.com-hemsida med dessa villkor som grund.

Personuppgiftsansvarig är Black & Decker och Black & Decker Europe.

När termerna “du”, “din” och “dina” används i denna säkerhetspolicy, avses alla användare av denna hemsida.

VIKTIGT: GENOM ATT SKICKA DIN PERSONLIGA INFORMATION TILL OSS OCH/ELLER GENOM ATT ANVÄNDA VÅR HEMSIDA SAMTYCKER DU TILL ATT ALL PERSONLIG INFORMATION SOM DU SKICKAR FÅR BEHANDLAS AV OSS PÅ ETT SÅDANT SÄTT OCH I ETT SÅDANT SYFTE SOM BESKRIVS NEDAN OCH DU GARANTERAR ATT ALL INFORMATION SOM DU HAR SKICKAT ÄR KORREKT.

Vi anser att din säkerhet på Internet är mycket viktig. Säkerhetspolicyn som presenteras nedan beskriver Black & Deckers nuvarande policys och praxis gällande personlig information som samlas in av oss från dig direkt och/eller via hemsidan i sådan utsträckning att sådan personlig information är skyddad av gällande europeiska lagar gällande dataskydd. Termen “personlig information” syftar på personligt identifierande information gällande dig, såsom ditt namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer.

Denna policy tillhandahåller följande:

 1. Vilken information samlar Black & Decker in och på vilket sätt använder Black & Decker denna information?
 2. Hur stoppar jag Black & Decker från att kontakta mig via e-post i framtiden?
 3. Vilken policy har Black & Decker angående ägarrättigheter till information?
 4. Vad gäller för länkar från Black & Decker till andra sidor?
 5. Kommer denna säkerhetspolicy att ändras?
 6. Hur kan jag säkerställa att information som är relaterad till mig i Black & Deckers ägo är korrekt och uppdaterad?
 7. Kommer Black & Decker att överföra min information till utlandet?
 8. Vilka säkerhetsåtgärder används för att skydda din personliga information?
 9. Gällande lagstiftning
 10. Kontakta Black & Decker Europe

 

1. Vilken information samlar Black & Decker in och på vilket sätt använder Black & Decker denna information?

Du kan välja att köpa produkter från oss eller att erhålla ytterligare information eller tjänster från oss, eller förse oss med information relaterad till våra enkäter angående kundtillfredsställelse, köpvanor för kunder och annan köpinformation. När du köper våra produkter eller begär ytterligare information, begär vi personlig information, inkluderande personliga data gällande dig som exempelvis namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Det kan också hända att vi frågar efter demografisk information som gör det möjligt för oss att ge dig personlig service. Informationen som du tillhandahåller lagras antingen manuellt eller elektroniskt i våra databaser. Vi kompletterar ibland informationen som du tillhandahåller oss med information som vi erhåller från tredjepersoner. Till exempel, om vi har fått felaktiga postnummer, kan vi använda mjukvara från en tredjeperson för att korrigera dem.

Användning av personlig information
Informationen som vi samlar in från våra kunder hjälper oss att anpassa och kontinuerligt förbättra dina erfarenheter av vår hemsida, samtidigt som det hjälper oss att förbättra de produkter och de tjänster som vi tillhandahåller. När vi ber dig om personlig information kan det vara för följande syften:

 • Det kan hända att vi kontaktar dig ibland för att informera om nya produkter och tjänster som vi tillhandahåller;
 • Det kan hända att vi skickar dig information om våra andra produkter och tjänster och regelbundna uppdateringar gällande ämnen som vi tror kan intressera dig;
 • Det kan hända att vi skickar dig efterfrågad information gällande våra produkter och tjänster;
 • Det kan hända att vi kontaktar dig för att meddela att du har vunnit en tävling som vi har hållit;
 • Det kan hända att vi använder din personliga information i marknadsförings- och marknadsundersökningssyften; det kan hända att vi använder din personliga information för att skapa statistiska data;
 • Det kan hända att vi använder din personliga information för att verkställa dina beställningar, för att agera gällande garantianspråk och/eller för att tillhandahålla efterfrågade tjänster;
 • Det kan hända att vi använder din personliga information för att kontakta dig när det är nödvändigt eller passande, till exempel om du har någon fråga gällande någon av våra produkter eller tjänster; och
 • Det kan hända att vi använder din personliga information internt vid administrationen av denna hemsida och för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Detta kan inkludera att kontakta nya och/eller gamla besökare på Black & Decker-hemsidan som har tillhandahållit personlig information till Black & Decker.

Vi kommer endast att efterfråga information som är lämplig, relevant och inte överdriven för dessa syften. När vi skickar dig information i något syfte, kommer det att skickas antingen via e-post (i de fall där du har gett oss tillåtelse att göra det) eller via vanlig post.

Anonyma data som samlas in via denna hemsida
Utöver den information som vi samlar in enligt beskrivning ovan, använder vi teknologi för att samla in anonym information relaterad till användningen av vår hemsida. Till exempel loggar vår webbserver automatiskt vilka sidor på vår hemsida som våra besökare tittar på, deras IP-adresser och vilken webbläsare som våra besökare använder. Denna teknologi identifierar dig inte personligen, den ger oss helt enkelt möjligheten att samla in statistik angående våra besökare och deras användning av vår hemsida. Vår hemsida innehåller hyperlänkar till andra sidor på vår hemsida. Det kan hända att vi använder teknologi för att räkna hur ofta dessa länkar används och vilka sidor på vår hemsida som våra besökare väljer att titta på. Återigen, denna teknik identifierar dig inte personligen – den ger oss helt enkelt en möjlighet att samla in statistik gällande användningen av dessa hyperlänkar.


Kakor (“cookies”)
För att kunna samla in den anonyma informationen som beskrivs i föregående paragraf, kan det hända att vi använder tillfälliga "kakor" som sparas i din webbläsares kakfil tills din webbläsare stängs. Det kan även hända att vi använder “kakor” i e-postmeddelanden för att personligt anpassa e-post och kontrollera huruvida meddelandet har öppnats eller lästs och huruvida du har använt några länkar till webbsidor som e-postmeddelandet innehöll. Detta gör det möjligt för oss att övervaka och förbättra vår e-postkommunikation och hemsida.
Kakor kan inte i sig själva användas för att avslöja en användares identitet. En kaka är en liten textfil som skickas till din webbläsare och sparas på din dators hårddisk. Kakor kan inte skada din dator. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en kaka. Detta gör det möjligt för dig att välja om du vill acceptera den eller inte.
Vi använder även din IP-adress för att hjälpa till att diagnostisera problem med vår server och för att administrera vår hemsida. En IP-adress är en numerisk kod som identifierar din dator på ett nätverk, eller i detta fall, på Internet. Din IP-adress används också för att samla in bred demografisk information.
Det kan även hända att vi utför IP-sökningar för att avgöra vilken domän du tillhör (t.ex.: aol.com, dittföretag.com) för att mera exakt kartlägga våra användare demografiskt.

Bifogande av din personliga information
Vi delar inte med oss av, säljer eller distribuerar din personliga information, förutom enligt vad som beskrivs i denna säkerhetspolicy och under dessa begränsade omständigheter:

 • Din personliga information kan ibland överföras eller delas med andra företag inom vår företagsgrupp i syfte att tillhandahålla den information, de produkter eller tjänster som du har begärt eller information gällande produkter, tjänster eller ämnen som vi tror du kan vara intresserad av.
 • Din personliga information kan även överföras eller delas med företag inom vår företagsgrupp och/eller tredjepersoner som behandlar personlig information för vår räkning i enlighet med de syften för vilka informationen ursprungligen samlades in (inkluderande de syften som beskrivs i denna säkerhetspolicy), eller för syften för vilka du senare har gett ditt medgivande. Till exempel, ibland kan en tredjeperson ha tillgång till din personliga information för att kunna stödja vårt system för informationsteknik eller för att hantera utskick för vår räkning. Dessa tredjepersoner har åtkomst till den personliga information som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden, men de får inte använda informationen i andra syften.
 • I de fall där du har gett tillstånd, kan vi även dela med oss av din personliga information till andra tredjepersonsföretag som kan kontakta dig gällande sina produkter och tjänster som kan intressera dig.
 • Det kan hända att vi delar med oss av, överför eller bifogar informationen i våra databaser och serverloggar för att uppfylla lagliga krav, för rättsadministration, för samarbete med databaser som motarbetar bedrägeri, för att skydda dina intressen, för att skydda säkerheten eller integriteten för våra databaser eller denna hemsida, för att förebygga lagliga ansvarsanspråk riktade mot oss, eller i händelse av försäljning, sammanslagning, omorganisering, upplösning eller någon liknande händelse relaterad till vårt företag. Vi kommer att meddela dig gällande alla sådana överföringar eller vidarebefordranden i enlighet med gällande lagstiftning.


Där det är möjligt, kommer vi att innan personlig information vidarebefordras till en tredjeperson att sträva efter att kontraktsmässigt begära att tredjepersonen vidtar tillräckliga försiktighetsåtgärder såväl som organisatoriska och säkerhetsrelaterade åtgärder för att skydda dessa data och att uppfylla sina skyldigheter gällande konfidentialitet i enlighet med alla gällande lagar.

 

2. Hur stoppar jag Black & Decker från att kontakta mig via e-post i framtiden?

Om du är med på vår e-postlista kan det hända att du har erhållit e-postmeddelanden från oss angående våra produkter, specialerbjudanden, tävlingar och andra ämnen. Om du inte längre vill att vi ska skicka e-postmeddelanden till dig eller vill att vi ska sluta behandla din information på något annat vis, kan du skicka oss ett meddelande till reply@blackdecker.com med "Email Unsubscribe” i rubrikfältet.
Varje e-postmeddelande som vi skickar innehåller ett enkelt, automatiskt sätt för dig att avsluta din prenumeration av e-postmeddelanden från oss. Om du vill göra detta, följ helt enkelt anvisningarna längst ned i varje e-postmeddelande.
Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att avsluta e-postkommunikationen så snart som möjligt; dock kan detta ibland vara föremål för administrativa förseningar, men det kommer att behandlas så snabbt som möjligt.

3. Vilken policy har Black & Decker angående ägarrättigheter till information?

Alla åsikter, idéer, förslag och annan återkoppling som skickas till vår hemsida kan användas av Black & Decker, utan några restriktioner och utan kostnader och inget som denna policy innehåller ska begränsa eller på annat sätt påverka detta. Det kan finnas tillfällen där vi begär eller tillåter överföringen dina åsikter/idéer. Vid sådana tillfällen kommer det krävas att du accepterar villkoren för Black & Deckers förberedda avtal relaterat till överförandet av sådan information innan överföringen sker.

4. Vad gäller för länkar från Black & Decker till andra sidor?

Det kan hända att vi lägger till externa länkar till andra relaterade hemsidor. Vi kommer definitivt att försöka länka till hemsidor som upprätthåller samma höga standard gällande säkerhet på Internet som vi gör; dock är vi inte ansvariga för innehållet som kan finnas på sådana länkade sidor. Dessutom antyder inte existensen av någon extern länk att Black & Decker går i god för det länkade företaget, produkten eller tjänsten. Vi rekommenderar att du läser igenom säkerhetspolicyn och användarvillkoren för sådana länkade sidor.

5. Kommer denna säkerhetspolicy att ändras?

Vi förbättrar kontinuerligt våra kommunikationsmetoder och lägger till nya funktioner och egenskaper på denna hemsida och till våra existerande tjänster. På grund av dessa pågående förändringar, ändringar av lagstiftning och den föränderliga naturen hos teknologin, kommer vår praxis gällande data att ändras då och då. Om och när våra tillvägagångssätt gällande data ändras, kommer vi att meddela dig och lokal datamyndighet där detta krävs av lagen gällande ändringar. Vi rekommenderar att du besöker denna sida ofta för att kontrollera saken.

6. Hur kan jag säkerställa att information som är relaterad till mig i Black & Deckers ägo är korrekt och uppdaterad?

När vi har mottagit din skriftliga begäran och tillräckligt med information för att kunna identifiera din personliga information, kommer vi att överföra den personliga information som vi innehar gällande dig, för vilket vi kan komma att debitera upp till det maxbelopp som tillåts av gällande lag. Vi kommer även att korrigera, ändra eller radera personlig information som inte är korrekt och meddela alla tredjepersoner som är mottagare om de nödvändiga ändringarna. Du kan uppdatera den information som du har gett oss genom att kontakta oss via de adresser som anges nedan. Såvida du inte ber oss att radera din personliga information, kommer din personliga information att lagras så länge som det behövs för att utföra de åtgärder för vilka informationen samlades in. Begäran om radering av personlig information är föremål för all gällande laglig och etisk rapportering eller skyldigheter gällande kvarhållande av dokument som åligger oss.

7. Kommer Black & Decker att överföra min information till utlandet?

Om du besöker denna hemsida från ett land som inte är samma som landet där våra servrar finns (för närvarande i Tyskland) kommer de olika meddelandena att resultera i överföring av information mellan internationella gränser. Dessutom kan det hända att din personliga information överförs till länder utanför det europeiska ekonomiska området för ett flera av de syften för vilka informationen ursprungligen samlades in (inkluderande de syften som beskrivs i denna säkerhetspolicy) eller för syften som du senare har samtyckt till. Notera att vissa länder som din personliga information kan överföras till kanske inte har motsvarande skyddsnivå gällande personlig information som ditt ursprungsland har. Genom att besöka denna hemsida och kommunicera elektroniskt med oss, ger du ditt samtycke till behandling och överföring av din personliga information i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 7.

8. Vilka säkerhetsåtgärder används för att skydda din personliga information?

Vi vidtar passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och strävar efter att säkerställa att de tredjepersoner som behandlar din personliga information för vår räkning vidtar passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att skydda din personliga information mot icke-auktoriserad eller olaglig behandling av din personliga information och mot ofrivillig förlust, förstörelse eller skada av din personliga information. All personlig information lagras på säkrade datorer och är krypterad när det är möjligt.

9. Gällande lagstiftning

Denna säkerhetspolicy utgör en del av vår hemsidas användarvillkor och svenska rätt styr alla konflikter eller anspråk av alla slag som sker till följd av användning av denna hemsida, utan hänsyn till några konflikter eller lagliga föreskrifter http://www.blackanddecker.se/conditions/. Alla åtgärder eller rättsliga efterspel som sker till följd av eller på grund av denna säkerhetspolicy, dess giltighet, prestanda, tillämpning eller brott mot densamma, eller innehållet i denna säkerhetspolicy, kan behandlas i svensk domstol och du samtycker härmed oåterkalleligen till att underställa dig själv dessa domstolar gällande alla sådana ändamål. Trots ovanstående, förbehåller vi oss rätten att vidta lagliga åtgärder under vilken jurisdiktion som helst där vi anser att brott mot detta avtal sker eller har sitt ursprung.

10. Kontakta Black & Decker Europe

Vi välkomnar kommentarer gällande denna säkerhetspolicy. Om du har några frågor gällande denna policy eller någon av våra tjänster, kan du kontakta oss via e-post på reply@blackdecker.com eller genom att skriva till oss på Black & Decker Europe, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD. All återkoppling kommer att sparas på detta kontor.