Registrera din idé

BLACK+DECKER™'s externa ansökningsförfarande

Tack för ditt intresse angående vår utvärderingsförfarande för externt inlämnade idéer. Som företag är vi i, princip mycket, intresserade av att utvärdera idéer mot våra specifika affärsbehov, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

Idéen måste vara ny
Idéen måste skyddas av ett patent eller provisoriskt skyddas av en patentansökan
Idéen måste vara relevant för våra kärnverksamheter
Idéen måste slutligen vara ekonomiskt lönsamt ur tillverknings- och marknadsföringsperspektiv
Idéen måste enligt vår mening tillfredsställa behoven hos våra kunder
Vi kommer bara att överväga ditt förslag i under icke-konfidentiella omständigheter
Tanken måste skickas via vårt ansökningsystem online - vi tar inte längre emot idéer via traditionell post. 
Som nämnts ovan, kommer vi bara överväga idéer för vilka patent har sökts. Detta, enligt vår mening, är det bästa sättet att säkerställa att din immateriella rättigheter ges största möjliga skydd. Om du ännu inte har ansökt om patent för din idé föreslår vi att du kontaktar nationella patentverket eller det europeiska patentverket. Information om dessa kan hittas på webbplatsen Europeiska patentverket: www.epo.org


Detta förfarande är för att skydda dina rättigheter genom att hindra dig från att göra ett "offentliggörande" av din idé innan du sökt patentskydd.

Beslutet att ansöka om patent vilar helt med dig och du bör vara medveten om att det finns ingen garanti antingen uttryckligen eller underförstått att Stanley Black & Decker har något intresse i din ansökan.

Om du väljer att ansöka om patent och fått ett kvitto på din ansökan från Patenterket är du välkommen att skicka in din idé via vår onlinetjänst. Denna ansökningsprocess gör att du kan ge all den information som behövs för att vi ska genomföra inledande granskning på en icke-konfidentiellt basis. Du kommer också att kunna ladda upp elektronisk information såsom video, bilder eller dokument så länge storleken på varje fil är mindre än 3 megabyte.

Om du redan har lämnat in en patentansökan och har ett registrerat kvitto från Patentverket, klicka på länken nedan för att logga in och registrera in din idé.

www.stanleyblackanddecker.com/contact/submit-idea