Stanley Black & Deckers affärsstrategi tvingar oss att förstå, spåra och ständigt minimera vår miljöpåverkan. Vår ECOSMART kultur hjälper oss att identifiera miljörelaterade strategier som säkerställer att vi ligger steget före klimatrelaterade influenser och minskar miljöpåverkan av vår verksamhet.

Vattenbrist

Vår globala vattenstrategi har utformats för att förbättra kvaliteten på våra vattenutsläpp, minska vattenförbrukningen och bättre förbereda oss för de framtida effekterna av vattenbrist. Vår strategi omfattar hantering där vi kommer att expandera verksamheten, förvärva företag eller bygga nya anläggningar för att försäkra att oron för vattenbrist uppmärksammas och åtgärdas. År 2015 kartlade vi vårt tillverknings- och distributionsnätverk med hjälp av World Resources Institute Aqueduct Water Risk Atlas

ECOSMART™ Office

2015 lanserades vårt EcoSmart ™ Office som syftar till att skapa en hållbar miljövänlig kontorsmiljö. Som ett pågående arbete med att minska vår pappersförbrukning och tonerförbrukning uppmuntrar vi kollegor att genomföra smarta utskriftsstrategier i sina dagliga arbetsuppgifter.

Hållbarhetsprocesser

År 2015 utökade vi vår EcoSmart™ filosofi till att omfatta hela vår leverantörskedja. Vi uppmuntrar våra leverantörer att främja hållbarhetsprocesser som inte bara gynnar dem själva, men som också kan föras längs hela leveranskedjan. Målet med vår granskning är att identifiera möjligheter till förbättring och att hjälpa våra leverantörer gör fördelaktiga processförbättringar för energi-, avfall- och vattenminskning. 180 av våra leverantörer i Asien granskas för att fånga och förbättra deras hållbarhet och EHS prestanda.