Vår EcoSmart vision—att vara ett hållbart företag genom att främja global förvaltning över hela värdekedjan-inkluderar hållbara överväganden för våra produkter. EcoSmart hjälper oss att skapa en ny produktdesignprocess för att bidra till att minska miljöpåverkan från våra produkter utan att kompromissa med kvalitet och värde.
Vi tar vårt förvaltarskap på största allvar och tillämpar där det är möjligt i våra globala marknader för batterier, uttjänta produkter och förpackningar för att förtydliga vårt engagemang i samhället. I vår europeiska verksamhet inkluderar detta följande:  BudgetPack, Synergy Compliance, WE3 Compliance, Recupel, Bebat, Stibat, GRS, WEEE, Irland och ERP. Medlemskap i dessa ser också till att vi uppfyller vårt producentansvar och rättsliga skyldigheter i hela Europeiska unionen.
Alla uttjänta batterier samlas in och återvinns av godkända återvinningsföretag. I de flesta fall kommer det återvunna materialet från detta förfarande återanvändas i nya batterier. Stanley Black & Decker tar också tillbaka verktyg för reparation för att på så sätt minska mängden avfall som gåt direkt till deponi.När möjligt repareras dessa verktyg och säljs till allmänheten genom vårt nätverk av fabriker.