STANLEY BLACK & DECKER INTEGRITETSMEDDELANDE

Det integritetsmeddelande som framställs nedan förklarar hur Stanley Black & Decker kan samla in och använda de uppgifter du tillhandahåller. Detta integritetsmeddelande gäller endast för uppgifter som samlas in online via våra webbplatser, mikroplatser, mobila platser och/eller mobila appar (“plattformen”) som uttryckligen tar i bruk och visar eller länkar till detta integritetsmeddelande och som ägs, drivs eller kontrolleras av de europeiska dotterbolagen till Stanley Black & Decker, Inc, inklusive Black+Decker, Bostitch, DEWALT, Elco, Emglo, Facom, Lista, MacTools, PACOM, Porter-Cable, Powers, Proto, Stanley, Stanley FatMax, Usag och Vidmar, STANLEY BLACK & DECKER SWEDEN AB (ett företag med registrerat nummer /Org. nr: 556192-9760) vars registrerade huvudkontor är beläget på Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden, eller något av dess anslutna företag (benämns sammantaget “Stanley Black & Decker” eller “vi”).

Vi anser att din integritet på internet är extremt viktig. Det integritetsmeddelande som framställs nedan beskriver Stanley Black & Deckers aktuella policy och metoder med avseende på personliga uppgifter som vi samlar in via plattformen, i den utsträckning sådana personliga uppgifter skyddas av tillämpliga europeiska dataskyddslagar. Uttrycket “personliga uppgifter” avser uppgifter om dig som kan göra det möjligt att identifiera dig, t.ex. namn, postadress eller telefonnummer, och information om din användning av våra verktyg, varor och tjänster. Detta integritetsmeddelande framställer dessutom detaljer om annan information som vi samlar in, t.ex. med hjälp av cookies eller annan teknik, som inte kan identifiera dig som person.

Detta integritetsmeddelande besvarar följande frågor:

1. Vilka uppgifter samlar Stanley Black & Decker in och hur använder Stanley Black & Decker dessa uppgifter?

2. Hur kan jag förmå Stanley Black & Decker att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till mig via e-post?

3. Vad gäller för länkar från Stanley Black & Decker till andra platser?

4. Kommer detta integritetsmeddelande att ändras?

5. Hur kan jag säkerställa att uppgifter om mig som lagras av Stanley Black & Decker är korrekta och aktuella?

6. Kommer Stanley Black & Decker att överföra mina uppgifter till andra länder?

7. Vilka säkerhetsåtgärder används för att skydda mina uppgifter?

8. Kontakta Stanley Black & Decker

1. Vilka uppgifter samlar Stanley Black & Decker in och hur använder Stanley Black & Decker dessa uppgifter?

Du kan använda vår plattform för att köpa produkter från oss eller för att få ytterligare information eller tjänster från oss, delta i pristävlingar eller förse oss med information i samband med kundnöjdhetsundersökningar, kunders inköpsvanor och annan inköpsrelaterad information. När du köper våra produkter, begär ytterligare information eller samverkar med oss på annat sätt kan det hända att vi samlar in uppgifter, inklusive personliga uppgifter, om dig som namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter samt uppgifter om ditt inköp, din begäran eller din fråga. Vi kan även be om demografiska och/eller platsrelaterade uppgifter för att få möjlighet att förse dig med anpassade tjänster. Det händer ibland att vi utökar de uppgifter du ger oss med uppgifter som vi får från tredje parter. Om vi exempelvis har fått ett felaktigt postnummer kan vi använda ett program från en tredje part för att korrigera det.

Användning av personliga uppgifter

Den information vi skaffar om våra kunder hjälper oss att anpassa och ständigt förbättra dina upplevelser av vår plattform och det hjälper oss dessutom med att förbättra vårt utbud av produkter och tjänster.

Vi kan använda dina personliga uppgifter för följande ändamål:

- vi kan kontakta dig för att ge dig information om nya produkter och tjänster som vi kommer att erbjuda,

- vi kan skicka ut information om våra övriga produkter och tjänster, såväl som regelbundna uppdateringar om ämnen som vi tror att du kan vara intresserad av,

- vi kan skicka ut information som du har beställt om våra produkter och tjänster,

- vi kan kontakta dig för att underrätta dig om du har vunnit en pristävling som vi har hållit,

- vi kan använda dina personliga uppgifter för marknadsundersökningar, t.ex. för att kontakta dig och be om feedback om våra produkter och tjänster,

- vi kan använda dina personliga uppgifter för att skapa statistiska data om hur vår plattform och våra produkter och tjänster används,

- vi kan använda dina personliga uppgifter för att leverera dina beställningar, besvara eventuella garantianspråk och/eller tillhandahålla eventuella beställda tjänster,

- vi kan använda dina personliga uppgifter för att kontakta dig så som nödvändigt eller lämpligt, t.ex. om du har en fråga om en av våra produkter eller tjänster samt

- vi kan använda dina personliga uppgifter internt för att administrera plattformen och få hjälp med att förbättra våra tjänster.

Vi kommer endast att be dig om uppgifter som är tillräckliga, relevanta och rimliga för dessa ändamål.

Personliga uppgifter som samlas in om du ger oss åtkomstbehörighet till dina personliga uppgifter via ett av dina sociala mediekonton på sociala nätverk som Facebook, Twitter, Google Plus eller andra (“personliga sociala mediekonton”)

Stanley Black & Decker kan låta dig använda uppgifterna från dina personliga sociala mediekonton för att förse oss med nödvändiga uppgifter när du använder funktioner på vår plattform, men vi kommer att be dig om tillstånd före varje användning av sådana uppgifter. Om du väljer att förse oss med sådana uppgifter via dina personliga sociala mediekonton, kan Stanley Black & Decker samla in vissa och möjligen samtliga uppgifter som anges på sidan Request for Permission (begäran om tillstånd) som du klickar på för att bevilja oss tillstånd att samla in uppgifterna.

Dessa uppgifter kan omfatta namn, profilbild, kön, nätverk, användar-ID, lista med vänner, födelsedag, likes, utbildningshistorik, arbetshistorik, aktuell ort, hemort, intressen, relationsstatus samt alla andra uppgifter som du har delat med alla via dina personliga sociala mediekonton. Kom ihåg att dina personliga sociala mediekonton kan ändra de typer av uppgifter som kan samlas in när du använder denna process för att förse oss med uppgifter. Gå därför igenom begäran om tillstånd från dina personliga sociala mediekonton innan du använder denna metod för att lämna ut uppgifter till vår plattform. Det är även möjligt att Stanley Black & Decker kommer att kunna fortsätta med att samla in dessa uppgifter från dina personliga sociala mediekonton om du ändrar uppgifterna vid ett senare tillfälle.

Uppgifter som samlas in automatiskt via vår plattform

Utöver de uppgifter vi samlar in enligt ovanstående beskrivning använder vi teknik för automatisk insamling av information om hur vår plattform används. Vår webbserver loggar exempelvis automatiskt vilka sidor som visas av besökare på vår webbplats, besökarnas IP-adresser samt vilka webbläsare som används. Denna teknik ger oss möjlighet att ta fram aggregerade data om våra besökare och deras användning av vår plattform. Vår webbplats innehåller hyperlänkar till andra sidor på webbplatsen. Vi kan använda teknik för att ta reda på hur ofta dessa länkar används och vilka sidor på vår webbplats våra besökare väljer att gå till. Denna teknik ger oss möjlighet att förstå hur hyperlänkarna används.

Vi kan också använda din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server och för att administrera vår plattform. En IP-adress är en numerisk kod som identifierar din dator på ett nätverk, vilket i detta fall är internet. Din IP-adress används också för att samla in övergripande demografisk information (t.ex. din uppskattade geografiska plats i form av ort eller region). Vi kan även utföra IP-sökningar för att ta reda på vilken domän du kommer från (t.ex. aol.com, dinfirma.com), för att precisera våra användares demografier.

Cookies och annan teknik

Vi använder i likhet med de flesta andra webbplatser “cookies” för automatisk insamling av de data som beskrivs i föregående stycke. En cookie är en liten mängd information som skickas till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk. Vår cookiepolicy innehåller mer information om cookies och om hur du kan ändra dina inställningar för att ta bort eller avvisa cookies.

Avslöjande av dina personliga uppgifter

Vi varken delar, säljer eller distribuerar dina personliga uppgifter utöver så som framställs i detta integritetsmeddelande och under följande begränsade omständigheter:

- Dina personliga uppgifter kan överföras till eller delas med andra företag inom vår företagsgrupp, i syfte att förse dig med information, produkter eller tjänster som du har beställt eller information om produkter, tjänster eller ämnen som vi tror att du kan vara intresserad av. Avsnitt 2 innehåller information om hur du kan förmå Stanley Black & Decker att sluta kontakta dig i marknadsföringssyfte.

- Dina personliga uppgifter kan även överföras till eller delas med andra företag inom vår företagsgrupp eller tredje parter som behandlar personliga uppgifter å våra vägnar i enlighet med de syften som uppgifterna ursprungligen samlades in för (inklusive de syften som framställs i detta integritetsmeddelande) eller för syften som du därefter har givit ditt medgivande till. Ibland kan det exempelvis hända att en extern tjänsteleverantör har åtkomst till dina personliga uppgifter i syfte att stödja vårt IT-system eller för att hantera utskick å våra vägnar. Dessa tredje parter har åtkomst till de personliga uppgifter som behövs för att utföra deras uppgifter, men de får inte använda dem för andra ändamål.

- I de fall då du har givit ditt medgivande kan vi även dela dina personliga uppgifter med andra externa företag som kan kontakta dig med information om produkter eller tjänster som du kan vara intresserad av.

- Vi kan dela, överföra eller avslöja uppgifterna för att efterleva ett juridiskt krav, för rättsskipning, för interaktion med databaser för bekämpning av bedrägerier, för att skydda dina viktiga intressen, för att skydda våra databasers eller vår plattforms säkerhet eller integritet, för att vidta försiktighetsåtgärder mot juridiskt ansvar eller i händelse av vår försäljning, sammanslagning, rekonstruktion, upplösning eller liknande händelse. Vi kommer att informera dig om alla sådana överföringar eller avslöjanden i den utsträckning det krävs i lagen.

I tillämpliga fall kommer vi, innan vi avslöjar personliga uppgifter för en tredje part, att sträva efter att i avtal kräva att den tredje parten vidtar tillräckliga försiktighetsåtgärder såväl som organisationsmässiga åtgärder och säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter och för att efterleva dess skyldigheter avseende sekretess och alla tillämpliga lagar.

2. Hur kan jag förmå Stanley Black & Decker att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till mig via e-post?

Om ditt namn finns med i vår utskickslista för e-post kan det hända att du har fått e-postmeddelanden från oss avseende våra produkter, specialerbjudanden, pristävlingar och andra ärenden. Om du inte längre vill att vi ska skicka marknadsföringsmeddelanden till dig via e-post kan du skicka ett meddelande till oss på contact-web-sweden@sbdinc.com med “Email Unsubscribe” som ämne.

Varje e-postmeddelande som vi skickar innehåller ett enkelt automatiskt sätt för dig att sluta ta emot e-post från oss. Följ anvisningarna längst ned i meddelandet om du vill avbeställa sådan e-post.

Vi kommer att göra vårt bästa för att omedelbart stoppa e-postkommunikationen. Detta kan dock ibland vara föremål för administrativa förseningar, men det kommer att hanteras så snart som möjligt.

3. Vad gäller för länkar från Stanley Black & Decker till andra platser?

Vi kan lägga in länkar till relaterade externa webbplatser. Vi åtar oss inget ansvar för innehållet på sådana länkade webbplatser. Det är dessutom viktigt att påpeka att förekomsten av en extern länk inte innebär att Stanley Black & Decker rekommenderar det länkade företaget, produkten eller tjänsten. Vi rekommenderar att du läser den integritetspolicy och de användningsvillkor som gäller för sådana länkade platser.

4. Kommer detta integritetsmeddelande att ändras?

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra kommunikationsmetoder och lägga till nya funktioner på plattformen och i våra befintliga tjänster. Dessa fortlöpande förändringar, lagändringar och teknikens föränderliga beskaffenhet innebär att våra datarutiner ibland kommer att ändras. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar denna sida ofta för att se om den har uppdaterats. Om och när våra datarutiner förändras kommer vi att underrätta dig och den lokala datamyndigheten om ändringarna om detta krävs i lagen.

5. Hur kan jag säkerställa att uppgifter om mig som lagras av Stanley Black & Decker är korrekta och aktuella?

När vi har fått in din skriftliga begäran och skaffat tillräckligt med information för att kunna identifiera dina personliga uppgifter kommer vi att informera dig om vilka personliga uppgifter vi har om dig. För detta arbete kan vi debitera dig upp till den maximala avgift som tillåts i tillämplig lagstiftning. Vi kommer även att korrigera, komplettera eller ta bort felaktiga personliga uppgifter. Du kan uppdatera alla uppgifter som du har lämnat ut till oss genom att kontakta oss på de adresser som anges nedan. Om du inte begär att vi ska ta bort dina personliga uppgifter kommer uppgifterna att bevaras så länge det är nödvändigt för att utföra de uppgifter som de samlades in för. Förfrågningar om att ta bort personliga uppgifter är föremål för alla tillämpliga juridiska och etiska skyldigheter avseende rapportering och bibehållande av dokumentation som vi åläggs.

6. Kommer Stanley Black & Decker att överföra mina uppgifter till andra länder?

Om du besöker vår plattform från ett annat land än det land där våra servar är installerade (för närvarande i Tyskland och Storbritannien) kommer kommunikationstrafiken att innebära överföring av uppgifter över landsgränser. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att Stanley Black & Decker ingår i en multinationell företagsgrupp och att dina personliga uppgifter därför kan överföras till länder utanför EES, för ett eller flera av de syften som uppgifterna ursprungligen samlades in för (inklusive de syften som framställs i detta integritetsmeddelande) eller för syften som du därefter har givit ditt medgivande till. Observera att vissa av de länder som dina personliga uppgifter kan komma att överföras till eventuellt inte har samma skydd för personliga uppgifter som ditt ursprungsland. Vi kommer dock alltid att hantera dina personliga uppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande. När du använder vår plattform och kommunicerar med oss på elektronisk väg innebär det att du ger ditt medgivande till att dina personliga uppgifter överförs så som framställs i detta avsnitt 6.

7. Vilka säkerhetsåtgärder används för att skydda mina uppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder och organisationsmässiga åtgärder, och vi strävar efter att säkerställa att varje tredje part som behandlar dina personliga uppgifter å våra vägnar också vidtar lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder och organisationsmässiga åtgärder, i syfte att skydda dina personliga uppgifter mot obehörig eller olaglig databehandling och säkerställa att dina personliga uppgifter inte går förlorade, förstörs eller skadas av misstag.

8. Kontakta Stanley Black & Decker

Vi tar gärna emot kommentarer om detta integritetsmeddelande. Om du har frågor om detta meddelande eller någon del av vår tjänst kan du kontakta oss via e-post till contact-web-sweden@sbdinc.com eller genom att skriva till oss på STANLEY BLACK & DECKER SWEDEN AB, Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden.

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast i oktober 2016.