Modellnummer BDS303 Utgått

3-i-1 Multidetektor

Översikt

Egenskaper

  • Sökare för trä och metall - viktigt att lokalisera innan man börjar borra
  • Display som klart indikerar dolda objekt
  • Ljud- och ljusindikation underlättar användandet
  • Varnar för strömförande elledningar - för ökad säkerhet
  • Hittar träreglar utan problem så att man vet var man kan hänga upp tunga föremål
  • Med grepp som gör det enkelt att hålla detektorn platt mot väggen.
Black and Decker - 3i1 Multidetektor - BDS303

Produktspecifikationer

Produkttyp Detektor
Typ av sökare 3-i-1
Sökdjup elledningar 100 mm
Sökdjup 19 mm
Sökdjup metallreglar 45 mm
Sökdjup kopparrör 25 mm
Spänning 9V Alkaline
Användningsområde
  • En försiktighetsåtgärd före borrning i väggar