Användarvillkor

 

Välkommen till blackanddecker.se som drivs av STANLEY BLACK & DECKER SWEDEN AB (Org. nr: 556192-9760), vars registrerade kontor finns på adressen Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sverige. Din användning av blackanddecker.se lyder under och styrs av följande villkor. Läs igenom dem noga. STANLEY BLACK & DECKER SWEDEN AB, härefter kallad "Black & Decker", StanleyBlack&Decker härefter kallad SBDK dess dotterföretag och andra företag inom dess grupp som tillhandahåller blackanddecker.se och tjänsterna anknutna till blackanddecker.eu på basis av dessa villkor.

1. Överenskommelse

Åtkomst till och användning av denna webbsida om informationen, material, produkter och tjänster tillgängliga genom denna webbsida gäller under alla tillämpliga lagar och bestämmelser och under dessa användarvillkor. Genom åtkomst till denna webbsida samtycker du till dessa användarvillkor vilket utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker, avstå från att använda denna webbsida. Du får inte kopiera någon del av webbsidan i något medium. Dessa användarvillkor kan ändras av oss från tid till annan utan specifikt meddelande till dig. De senaste användarvillkoren kommer att postas på webbsidan och du skall alltid granska dessa användarvillkor innan webbsidan används för att se till att du har en aktuell förståelse för användarvillkoren under vilka du har tillåtelse för åtkomst till denna webbsida. Om du inte kan komma åt användarvillkoren via internet kan vi tillhandahålla en kopia av de senaste användarvillkoren via e-post vid begäran. ÅTKOMST TILL DENNA WEBBSIDA (ELLER DELAR DÄRAV) OCH ANVÄNDNINGEN AV INFORMATION, MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM DENNA WEBBSIDA (ELLER DELAR DÄRAV) ÄR INTE AVSEDD OCH ÄR FÖRBJUDEN DÄR SÅDAN ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING BRYTER MOT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH BESTÄMMELSER.

2. Minderåriga

Denna webbsida är en affärs- och kommersiell sajt. Som sådan är den inte avsedd för barn eller omyndiga. Anonyma uppgifter som samlas in via denna webbplats

Utöver den information vi samlar in enligt beskrivningen ovan använder vi teknik för att samla in anonym information om användningen av vår webbplats. Till exempel loggar vår webbserver automatiskt vilka sidor på vår webbplats våra besökare tittar på, deras IP-adresser och vilka webbläsare våra besökare använder. Denna teknik identifierar dig inte personligen, den gör det bara möjligt för oss att sammanställa statistik om våra besökare och deras användning av vår webbplats. Vår webbplats innehåller hyperlänkar till andra sidor på vår webbplats. Vi kan använda teknik för att spåra hur ofta dessa länkar används och vilka sidor på vår webbplats som våra besökare väljer att se. Återigen identifierar den här tekniken dig inte personligen - den gör det helt enkelt för oss att sammanställa statistik om användningen av dessa hyperlänkar.

3. Information gällande produkter och tjänster

Alla referenser på denna webbsida vad gäller information, material, produkter och tjänster gäller endast information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga i de länder eller jurisdiktion som specificerats avseende sådan information, såvida inte annat angetts. Ingenting på denna webbsida utgör något erbjudanden om att köpa eller sälja våra produkter eller tjänster i någon jurisdiktion. Denna webbsida är endast till för informationsändamål.

4. Accepterande av säkerhet och dataskydd

Du bekräftar att du har läst och förstått villkoren för vår Sekretesspolicy och att du samtycker till dessa. Med undantag för personliga data är och kommer all kommunikation eller material som du postar eller skickar till oss över internet att hanteras som icke-konfidentiellt och icke-upphovsrättsligt. Postande eller överförande av något olagligt, hotande, smädande, kränkande, oanständigt, pornografiskt eller vanhelgande material eller något material som kan utgöra eller uppmana till utförande som kan anses som kriminellt brott eller brott mot någon lag är strikt förbjudet. Vi förbehåller os rätten att övervaka din kommunikation med oss som sker via post, röstsamtal, fax, e-post eller någon annan form av överföring av kvalitetskontroll, säkerhetsskäl och andra affärsskäl. Oaktat föregående kommer all personlig data som tillhandahålls åt oss i relation till denna webbsida att hanteras i enlighet med vår sekretesspolicy.

5. Äganderättigheter

Såvida inte annat anges så är denna webbsida och dess design, text, innehåll, val och arrangemang av element, organisation, grafik design, kompilering, magnetisk översättning, digital konvertering och andra förhållanden relaterat till denna webbsida ("Element") skyddade under tillämpliga upphovsrätter, varumärkesskydd och andra upphovsrätter (inklusive, men inte begränsat till immateriell egendom) och är egendom som tillhör Black & Decker och SBDK eller är inkluderade i tillståndet från rättighetsinnehavaren och är skyddade enligt upphovsrätts- och varumärkeslagarna. Postande av sådana element på denna webbsida utgör inget avsägande av några rättigheter i sådana element. Du förvärvar inte några äganderätter till några sådana element som visas på denna webbsida. Förutom vad som på annat sätt tillhandahålls häri kan inget av dessa element användas, kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ned, modifieras, visas, postas eller sändas i någon form eller på något annat sätt, inklusive men inte begränsat till elektronisk, mekanisk, fotokopiering, inspelning eller på annat sätt utan vår uttryckliga skriftliga tillåtelse. Tillstånd beviljas härmed enligt vad som är nödvändig laglig berättigad åtkomst och användning av denna webbsidan och/eller information, material, produkter och/eller tjänster tillgängliga för visning, nedladdning, arkivering och utskrift, delar av denna webbsida, förutsatt att du inte modifierar elementen och att du behåller alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga noteringar i elementen. Detta tillstånd avbryts automatiskt om du bryter mot något av dessa villkor.

6. Varumärken

BLACK+DECKER™ och Black & Decker® logotyper, alla produktnamn (inklusive utan begränsning varumärkena QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (DEVICE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (DEVICE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (DEVICE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (WORDS ONLY), 4 X 4 ® (WORD & DEVICE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (WORDS ONLY),CLICK & GO® (WORDS ONLY), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – LONG ONE), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – SQUARE ONE), CAT & DOG® (DEVICE), CAT & DOG PLUS® (DEVICE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – HORIZONTAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – ROUNDEL), FLAVOUR SCENTER®), alla sidrubriker, all anpassad grafik, alla knappikoner, alla varumärken, tjänstvarumärken och logotyper som visas på denna webbsida, såvida inte annat anges, är tjänstvarumärken och/eller karaktäristiska drag eller strukturer organiserat av StanleyBlack&Decker (”Varumärkena"). Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, tjänstvarumärken och/eller karaktäristiska drag eller strukturer som nämns, visas, viteras eller på andra sätt indikeras på webbsidan är egendom tillhörande respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan föregående skriftlig tillåtelse. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, tjänstvarumärken och/eller karaktäristiska drag eller strukturer från andra ägare utan föregående skriftlig tillåtelse från sådan ägare. Användningen eller missbruket av varumärkena eller andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, tjänstvarumärken och/eller karaktäristiska drag eller strukturer eller annat material häri, förutom de som tillåts häri, är uttryckligen förbjudet.

7. Ansvarsfriskrivning gällande hyperlänkar

Denna webbsida kan innehålla länkar och/eller annonser till andra webbsidor som upprätthålls av oss förutom länkar till webbsidor som upprätthålls av oberoende företag och personer (”tredje parts webbsidor"). En annons från eller länk till en tredje parts webbsida betyder inte att vi godkänner, stöder eller påtar oss något ansvar för den tredje parts webbsida, dess innehåll eller användning eller användning av produkter och tjänster som gjorts tillgängliga genom sådan tredje parts webbsida. Vi är inte ansvariga för handlingarna, innehållet, korrektheten, uttryckta åsikter, sekretesspolicys, produkter eller tjänster som tillhandahålls genom dessa länkar eller görs tillgänglig genom dessa resurser eller som visas på sådana tredje parts webbsidor, ej heller för några skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakas eller påstås ha orsakats som ett resultat av din användning eller tillit till sådan tredje parts webbsidor eller för något köp du gjort från webbsidor från tredje parts återförsäljare. Sådan tredje parts webbsidor är inte undersökta, övervakade eller kontrollerade för korrekthet, fullständighet eller uppfyllelse av tillämpliga lagar eller bestämmelser av oss. Vi representerar inte på något sätt eller ger några garantier av någon form, uttalade, underförstådda eller på annat sätt om någon webbsida som du kan komma åt genom denna webbsida, innehållet däri eller produkterna och/eller tjänster som gjorts tillgängliga genom sådana webbsidor. Om du bestämmer dig för att lämna vår webbsida och besöker dessa andra webbsidor gör du det på egen risk. Alla regler, policy (inklusive sekretesspolicys) och hanteringsprocedurer av sådana webbsidor kan gälla för dig när du befinner dig på sådana webbsidor.

8. Länkar från andra webbsidor

Alla länkar till denna webbsida är utan skriftlig tillåtelse förbjuden. Oavsett behörighet att länka till denna webbsida är länkning till någon annan sida är startsidan förbjuden. Personer som ger åtkomst till denna webbsida genom länkar från andra webbsidor är endast ansvariga för innehållet, korrektheten, uttalade åsikter, sekretesspolicys, produkter eller tjänster för eller tillgängliga genom källwebbsidan och för någon framställning gjord eller intryck skapade beträffande Black & Decker. Behörighet av oss för att länka till denna webbsida ges utan något ansvarstagande från vår sida relaterat till sådana länkar och vi frånsäger oss härmed allt sådant ansvar. Vi förbehåller oss rätten att ta tillbaka alla sådan behörighet att länka till denna webbsida när som helst utan att ange någon orsak. Alla som ger åtkomst till eller information beträffande denna webbsida, antingen genom länk eller på annat sätt är ansvarig för att uppmärksamma personen som tar emot sådan åtkomst eller information om dessa villkor. Om så ej görs utgör det inget ansvar för oss.

9. Inga garantier

DENNA SAJT TILLHANDAHÅLLS PÅ BASIS AV ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”ENLIGT TILLGÄNGLIGHET” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. TILL VAD SOM ÄR FULLT MÖJLIGT TILLÅTET OCH ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER SIG BLACK & DECKER, SBDK DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE ALLA GARNATIER, UTTALADE, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGENLIGA ELLER I ANDRA AVSEENDEN. UTAN BEGRÄNSNING AV FÖREGÅENDE, BLACK & DECKER DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE REPRESENTERAR INTE ELLER GARANTERAR NÅGOT TILL DIG ELLER DITT FÖRETAG OCH BLACK & DECKER, DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG HÄRMED (A) ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT SYFTE, BEFOGENHET OCH ICKE-INTRÅNG; (B) GARANTIER GÄLLANDE FÖRDRÖJNINGAR, AVBROTT, FEL ELLER FÖRBISEENDE I FUNKTIONEN HOS DENNA SAJT ELLER DELAR AV DEN; (C) GARANTIER BETRÄFFANDE ÖVERFÖRING ELLER LEVERANS AV DENNA SAJT ELLER DESS TILLGÄNGLIGHET VID EN SÄRSKILD TIDPUNKT ELLER PLATS; (D) GARANTIER BETRÄFFANDE ANVÄNDNINGEN, KORREKTHETEN, PÅLITLIGHETEN AV ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA SAJT ELLER INFORMATIONEN SOM PUBLICERAS PÅ DENNA SAJT; OCH (E) GARANTIER BETRÄFFANDE WEBBSIDOR SOM DENNA SAJT ÄR LÄNKAD TILL. Det är ditt ansvar att utvärdera ( eller få professionella råd om) korrektheten och fullständigheten hos all information, uttalanden, åsikter och annat material på denna webbsida eller någon webbsida som den är länka till. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller ansvarsfriskrivning gällande vissa garantier. Det kan hända att några av ovanstående ansvarsfriskrivningar inte gäller för dig. Vi strävar inte efter att utesluta eller begränsa ansvar överhuvudtaget gällande dödsfall eller personskador orsakade av försumlighet eller för bedrägliga utfästelser. Dina lagstadgade rättigheter som konsument, om sådana finns, påverkas inte av detta.

10. Undantag från ansvarsskyldighet

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING, I DEN MÅN SOM DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING, UNDANTAR VI VÅRA ANSTÄLLDA, AGENTER, LEVERANTÖRER OCH ENTREPRENÖRER FRÅN ANSVAR FÖR ALLA FÖRLUSTER OCH UTGIFTER, OAVSETT NATUR OCH HUR DE UPPKOMMER, INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNING, ALLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFRELATERADE ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, FÖRLUST AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUSTER ORSAKADE AV VIRUS, FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ EGENDOM, ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART, ELLER ANDRA FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG ELLER KARAKTÄR, ÄVEN OM VI HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN AV DENNA HEMSIDA ELLER NÅGON HEMSIDA SOM DEN ÄR LÄNKAD TILL. DU TAR FULLT ANSVAR FÖR UPPRÄTTANDE AV SÅDANA PROCEDURER GÄLLANDE BACKUP AV DATA OCH VIRUSSKYDD SOM DU ANSER NÖDVÄNDIGA. DETTA ÄR EN HELTÄCKANDE BEGRÄNSNING AV ANSVAR SOM GÄLLER ALLA FÖRLUSTER OCH SKADOR AV NÅGOT SLAG ÖVERHUVUDTAGET, OAVSETT OM ANSVARSSKYLDIGHETEN I FRÅGA ÄR BASERAD PÅ KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET, KRÄNKNING, RENT STRIKT ANSVAR ELLER PÅ NÅGON ANNAN GRUND. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE SÅDANA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SOM BESKRIVS OVAN, SÅ DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING BEDÖMS SOM OGILTIG ELLER EJ AV LAGA KRAFT AV NÅGON ANLEDNING, SKA DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR BLACK & DECKER, DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE UNDER SÅDANA OMSTÄNDIGHETER FÖR ANSVARSTILLFÄLLEN SOM ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSADE, INTE ÖVERSTIGA SEK 1150. VI STRÄVAR INTE EFTER ATT UNDANTA ELLER BEGRÄNSA ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ÖVERHUVUDTAGET SOM ORSAKAS AV FÖRSUMLIGHET ELLER FÖR BEDRÄGLIGA UTFÄSTELSER OCH INTE HELLER FRÅN NÅGOT ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS UNDER GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

11. Skadestånd och friskrivning

Du samtycker till att gottgöra, hålla fria från ansvar och inte resa några krav mot oss eller våra tjänstemän, chefer, agenter, representanter och anställda i anslutning till någon form av anspråk, ansvar, förlust, utgift eller krav, inkluderande rättskostnader, relaterade till din kränkning av dessa användarvillkor eller din åtkomst eller användande av denna webbsida eller någon av den information, det material, de produkter eller tjänster som är tillgängliga via denna webbsida.

12. Licens och åtkomst till sidan

Black & Decker och SBDK ger dig en begränsad licens för åtkomst och personlig användning av denna webbsida och inte för nedladdning (förutom lagring av sidor i cacheminnet) eller ändring av sidan, eller någon del av den, förutom med uttryckligt skriftligt medgivande från Black & Decker och/eller SBDK. Denna licens inkluderar inte några rättigheter att sälja vidare eller att använda hemsidan eller dess innehåll i kommersiella syften; några rättigheter att göra en sammanställning av produktlistor, beskrivningar eller priser; några rättigheter att använda denna sida eller dess innehåll på ett nedsättande vis; några rättigheter att ladda ner eller kopiera kontoinformation till fördel för en annan handlare; eller några rättigheter att använda data mining, robotar eller liknande verktyg för insamling av data. Denna hemsida eller någon del av denna hemsida får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, vidaresäljas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Black & Decker.

13. Ändringar och avslutande

Black & Decker och SBDK förbehåller sig rätten att ändra, modifiera, radera, avbryta eller avsluta denna webbsida (eller någon del av sidan), tillfälligt eller permanent och/eller information, material, produkter och/eller tjänster som är tillgängliga via denna webbsida (eller någon del av sidan) med eller utan föregående meddelande. Dessa villkor uppdaterades den 28 August 2016. Du samtycker till att vi inte ska hållas ansvariga inför dig eller någon tredje part gällande sådana ändringar, modifieringar, raderingar, avbrott eller avslutande av denna webbsida. Om något av dessa villkor bedöms som ogiltiga eller av någon anledning inte anses ha laga kraft, ska detta förhållande bedömas som ej tillämpbart och kommer inte att påverka validitet och tillämpbarhet av några kvarstående villkor. Underlåtelse av Black & Decker och/eller SBDK att utöva eller tillämpa någon rättighet eller föreskrift ska inte utgöra någon avsägelse gällande sådana rättigheter eller föreskrifter.

14. Gällande lag och jurisdiktion

Denna webbsida kontrolleras och sköts av Black & Decker och SBDK från deras kontor i Sverige. Sammanställningen, existensen, konstruktionen, utförandet, validiteten i alla aspekter överhuvudtaget gällande dessa villkor eller någon del av dessa villkor eller någon dispyt i relation till det material som denna hemsida innehåller ska vara underställt lagarna i Sverige har exklusiv jurisdiktion gällande att lösa alla former av dispyter som kan komma att uppstå i anslutning till dessa villkor eller användningen av denna webbsida. Du samtycker oåterkalleligt att underställa dig den exklusiva jurisdiktionen av lagarna i Sverige. Trots ovanstående, förbehåller vi oss rätten att vidta lagliga åtgärder under vilken jurisdiktion där vi torr att brott mot detta avtal skett eller skapats. Åtkomst till eller användning av denna webbsida eller information, material, produkter och/eller tjänster på denna webbsida kan vara förbjudet enligt lagi vissa länder eller jurisdiktion. Du är ansvarig för att uppfylla alla tillämpliga lagar i de länder där du har åtkomst till denna webbsida. Vi framhåller inte att informationen häri är lämplig eller tillgänglig för användning på andra platser utanför USA eller den Europeiska unionen.

15. Fullständig förståelse

Dessa användarvillkor innehåller den fullständiga förståelsen mellan dig och oss gällande denna webbsida och ingen framställan, uttalande, incitament muntligen eller skriftligen, som inte ingår här ska binda någon part till detta avtal. Underlåtelse att se till att någon användarvillkor efterlevs ska inte bedömas vara en avsägelse av giltighet gällande en sådan föreskrift och fråntar oss inte heller rätten att se till att en sådan föreskrift efterlevs. Om någon av föreskrifterna i dessa användarvillkor av domstol inom kompetent jurisdiktion bedöms som i strid med gällande lagstiftning, ska sådan föreskrift ändras och tolkas så att den på bästa sätt uppfyller målsättningen för den ursprungliga föreskriften i största möjliga utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning och de återstående föreskrifterna i dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och giltighet.

16. Avstående

Black & Deckers och/eller SBDK underlåtelse att vid något tillfälle kräva fullgörande av dessa användarvillkor eller att utöva någon rättighet som ges häri skall inte detta bedömas som ett avstående av giltighet för sådan föreskrift eller sådan rättighet. Alla avståenden måste ske skriftligen. Såvida ett skriftligt avstående inte innehåller ett uttryckligt uttalande som motsäger detta, skall inget avstående ske från Black & Decker och/eller SBDK för något brott mot något användaravtal häri eller för någon rättighet som ges i detta avtal, gälla som ett avstående för något upprepat eller efterföljande brott mot sådan föreskrift, ett avstående gällande själva användaravtalet i sig självt eller ett avstående gällande någon rättighet tillhörande detta användaravtal.

17. Kontakta oss

Om du har några frågor gällande dessa användarvillkor eller någon annan angelägenhet, kan du kontakta oss genom att skriva till STANLEY BLACK & DECKER SWEDEN AB Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sverige eller via e-post på contact-web-sweden@sbdinc.com.