Förvaring till källsortering och sopkärl

Svårighetsgrad: Avancerat

Skapa ett inbjudande hem för dina soptunnor med en vacker planteringslåda på toppen.

play_arrow

Vad du behöver

 • 75 mm x 50 mm behandlade träplankor
 • 15 mm x 125 mm behandlade träplankor (eller trä från gamla pallar)
 • Tunn plywoodskiva
 • 80 mm träskruvar
 • 35 mm spik (ungefär)
 • Hjul/fötter x6 block
 • Planteringslåda
 • Jord
 • Växter

Steg-för-steg instruktioner

Förbereda

Detta projekt kan anpassas utefter vad det är du vill förvara! Börja med att räkna ut måtten för dina fack. Vi använde vårt högsta föremål - sopkärlet - för att bestämma höjden och bredden på ramen till huvudfacket. När vi mätte de längsta kanterna på kärlet, lade vi till ytterligare 20 cm (10 cm på båda sidor) så att vi enkelt kunde ta bort det och lade till 25 cm ovanför så att locket kunde öppnas. För att bestämma djupet på din ram, mät vilket av dina föremål som är djupast.

Använd samma tillvägagångssätt för att räkna ut bredden på hyllfacket. Jämför storleken på dina föremål för att hitta den bredaste, mät dess längsta kant och lägg till 20 cm. Du kan lägga till en eller flera hyllor, använd höjderna på dina föremål för att bestämma avståndet mellan dem, lägga till 10 cm till varje (eller 20 cm om de har lock). Du kan öka höjden på ramen om den kombinerade höjden på föremålen kräver det.

BD_Create-Your-Own-Outdoor-Storage-Unit_1
BD_Create-Your-Own-Outdoor-Storage-Unit_2

Använd dina mått för att bestämma längden på dina plankor, med hjälp av diagrammen som referens:

 • Grön: bredd planka x4 - kombinerad bredd på båda facken.
 • Rosa: innerpelare x2 - höjdmått
 • Röd: yttre kanter x4 - höjdmått plus höjden x2 på dina breddplankor
 • Ljusblå: inre planka - djup x2 - djupmått
 • Blå: yttre planka - djup x4 - djupmått minus överlappningen från de röda plankorna

Kapa hyllorna och planteringslådan till rätt längd efter att du har byggt din ram för att säkerställa att de är exakta, men använd dina mått som en grov guide för tillfället. Hyllorna behöver fyra plankor vardera, se gul och orange markering på ovan bild.

För planteringslådan behöver du fyra lameller:

 • Två gånger längden på ditt kombinerade breddmått plus minst 6 cm för att ta hänsyn till innerpelare
 • Två gånger djupmåttet plus minst 16 cm för att ta hänsyn till det extra utrymmet som skapas av de yttre kanterna.

Du behöver också en plywoodskiva för basen - igen, kapa den till rätt storlek senare.

Steg 1 - Skapa ramen

När du har kapat virket till rätt längd, markera noggrant var dina hål ska var. Vi använde två skruvar för varje skarv för att säkerställa att ramen förblir styv. Använd en borrmaskin för att borra hålen, se till att inga hål överlappar varandra så att dina skruvar inte skär in i varandra!

Använd din borr med en bit för att montera vänster och höger sida (röda och blå plankor), sedan basen och taket (gröna och ljusblå plankor). Skruva ihop dessa bitar som om enheten ligger på rygg och fäst sedan de inre pelarna. Vänd den upprätt, mät, kapa och säkra dina hyllor och planteringslådan.

Se till att din planteringslåda har exakt samma bredd och djup som din ram. Skär två identiska kilar för att skapa en vinkel på cirka 15 grader, så att kilarna blir minst lika långa som dina yttre plankor (blå).

Borra fyra hål för varje kil enligt diagrammet ovan - två för att ansluta till planteringslådans bas, två för att ansluta till toppen av ramen. Om någon av dessa är längre än längden på dina skruvar, kan du skapa ett urtag genom att använda en borr som är bredare än skruvhuvudet så att skruven kan gå djupare in i träet.

Fäst kilarna i planteringslådan först och fäst sedan vid ramen, se till att den övre framkanten inte sträcker sig över ramens framsida.

BD_Create-Your-Own-Outdoor-Storage-Unit_6

Steg 2 - Klipp ut sido-, bak- och baspaneler

För sido- och bakpanelerna, mät djupet och bredden på din färdiga ram. Kapa dina lameller till längd med en cirkelsåg. Du vill också ha en extra panel för framsidan, för att täcka framsidan av planteringlådan.

För baspanelerna för golv och hyllor, mät djupet på dessa fack. Du kanske vill halvera dessa lameller på längden för att passa jämnare.

Steg 3 - Fäst paneler på ramen

Placera dina paneler jämnt längs ramen, lämna en liten lucka för luftflöde, och använd en spikpistol för att fästa dem. Kom ihåg att bära skyddsglasögon och handskar när du använder en spikpistol.

Medan ramen är på sidan, lägg till eventuella hjul eller träklossar i basen av ramen för att lyfta den från golvet och skydda mot regn.

Ställ ramen upprätt och fäst golv- och hyllpanelerna.

Steg 4 - Slipa ner grova kanter

Använd en slipmaskin för att ta bort eventuella ojämna kanter. Om ditt virke är obehandlat, lägg till en skyddslack. Vi lämnade vår enhet i dess naturliga färg, men du kan använda en lämplig bets eller färg för att skapa en annan finish.

Steg 5 - Fodra och fyll din planteringslåda

Fodra din planteringslåda med ett vattentätt foder, fyll på med jord och planetera dina växter.

Steg 6 - Rensa upp eventuell röra

Städa upp eventuellt sågspån, spilld jord eller kvistar och du är redo! Vi rekommenderar en lövblås för detta.