BLACK+DECKER® Garantipolicy

BLACK+DECKER garanterar att produkten är fri från material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin är i tillägg till konsumentens lagliga rättigheter och påverkar inte dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.

Om en BLACK+DECKER produkt går sönder på grund av material- och/eller fabrikationsfel eller brister i överensstämmelse med specifikationen, inom 24 månader från köpet, åtar sig BLACK+DECKER att reparera eller byta ut produkten med minsta besvär för kunden. 

Garantin gäller inte för fel som beror på:

  • normalt slitage
  • felaktig användning eller skötsel
  • att produkten skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckshändelse

Garantin gäller inte om reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad BLACK+DECKER verkstad.

För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det att felet har upptäckts. För information om närmaste auktoriserad verkstad; kontakta det lokala BLACK+DECKER kontoret på den adress som är angiven i bruksanvisningen. En lista på alla auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängligt på Internet, adress: www.2helpU.com

Licensprodukter

BLACK+DECKER® har tillåtit följande produkter att bli tillverkade & sålda under licens med samma villkor som den ordinarie 2 åriga garantin på BLACK+DECKER POWER TOOLS, men där garantilängden kan skilja beroende på vilken licens.

Manuell Rengöringsutrustning 5 års garanti, Elektriska Värmare & Kylare 2 års garanti, Mindre Hushållsapparater 2 års garanti, Grenuttag & Förlägningssladdar 2 års garanti, Elektriska Högtryckstvättar 1 års garanti, Elektriska Våt&Torrdammsugare 1 års garanti, Elektriska Pumpar 1 års garanti, Handverktyg för Trädgård 1 års garanti.