Säkerhetsmeddelanden + återkallelser

Din säkerhet är alltid vår högsta prioritet

Det är ovanligt, men ibland drabbas våra produkter av säkerhetsproblem och återkallelser.  I dessa fall ger vi snabbt konsumenterna aktuell information om reparationer och säkerhetsåtgärder.

JULI 15, 2021

BES720 bordssåg