JULI 15, 2021

Produktåterkallelse

BES720 BLACK+DECKER® Bordssåg

Återkallelsemeddelande

BES720 BLACK+DECKER Bordssåg

Sålda mellan juni 2019 och juli 2021

Under användning kan klingskyddet bli felriktat och därmed komma i kontakt med sågbladet. Om klingskyddet kommer i kontakt med sågbladet under användning kan klingskyddet gå sönder eller kastas mot användaren och därmed eventuellt orsaka personskada.

  • Sluta använda bordssågen omedelbart
  • Kontakta din återförsäljare eller BLACK+DECKER Kundservice genom kontaktuppgifterna nedan för att få ett nytt klingskydd och en ny klyvkniv upgraderat hos en av våra auktoriserade serviceverkstäder.

Kontaktuppgifter:
Tel: 031 68 60 00
email: Kundservice.se@sbdinc.com