PRODUKTÅTERKALLELSE

Visa Säkerhetsföreskrifter + Återkallelser

BES720 Black+Decker Bordssåg

Återkallelsemeddelande

BES720 Black+Decker Bordssåg

Sålda mellan juni 2019 och juli 2021


Under användning kan klingskyddet bli felriktat och därmed komma i kontakt med sågbladet. Om klingskyddet kommer i kontakt med sågbladet under användning kan klingskyddet gå sönder eller kastas mot användaren och därmed eventuellt orsaka personskada. 


Sluta använda bordssågen omedelbart
• Kontakta din återförsäljare eller Black+Decker Kundservice genom kontaktuppgifterna nedan för att få ett nytt klingskydd och en ny klyvkniv upgraderat hos en av våra auktoriserade serviceverkstäder.


Kontaktuppgifter: 
Tel.nr: 031 68 60 00