Säkerhetsföreskrifter + Återkallelser

Visa Kontakta oss

Din säkerhet är alltid vår högsta prioritet

Även om det är ytterst ovanligt så sker ibland återkalleser eller säkerhetsföreskrifter på våra produkter. I dessa fall tillhandahåller vi snabbt konsumenterna uppdaterad information om reparationer och säkerhetsföreskrifter.

  1. BES720 Table Saw